หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นจัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
โดย : Admin
อ่าน : 219
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เพื่อก้าวเข้าสู่ Thaland 4.0 ยุคที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ทางโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดังนั้นเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนจึงได้เตรียมความพร้อมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน