ชื่อ - นามสกุล :นางนฤมนต์ คงนุรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง Zebra
ที่อยู่ :251 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
Telephone :044-591976
Email :staff@tks.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :