ชื่อ - นามสกุล :นายสุระ บุญมี
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :251 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
Telephone :044591976
Email :staff@tks.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :