ชื่อ - นามสกุล :นายทวีวัฒน์ อุนัยบัน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
หน้าที่หลัก : ครูพิเศษ (ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
ที่อยู่ :251 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
Telephone :
Email :staff@tks.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกกลุ่มงานประชาสัมพันธ์