ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลักขนา ชะลุนรัมย์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง Apple
ที่อยู่ :251 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
Telephone :
Email :staff@tks.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง