โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.tks.ac.th/2013 Mon, 22 Apr 2019 10:33:48 19 - 21 เมษายน 2562 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ศูนย์ STEM ศึกษา สช.141 จังหวัดสุรินทร์ เข้าอบรมครูพี่เลี้ยง STEM ศึกษา http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1040 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1555904027.jpg

19 - 21 เมษายน 2562 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ศูนย์ STEM ศึกษา สช.141 จังหวัดสุรินทร์ เข้าอบรมครูพี่เลี้ยง STEM ศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1

1555904027
18-19 เมษายน 62 คุณครูอนุบาล ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ Computing​ Science​ Through Music and Art For Early Childhood http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1039 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1555903763.jpg

18-19 เมษายน 62 ทีมคุณครูอนุบาล ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ Computing​ Science​ Through Music and Art For Early Childhood การสร้าง​อัจฉริยะ​ภาพ​สำหรับ​เด็ก​ปฐมวัย​ ด้วย​ศาสตร์​แห่ง​ศตวรรษ​ที่​21​

1555903763
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นสร้างรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียนใหม่ http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1038 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1555903525.jpg

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นสร้างรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียนใหม่

1555903525
คณะครูทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร คุณยายทองอุ่น บุญมี และคุณตาสุระ บุญมี ในเทศกาลสงกรานต์ http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1037 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1555903128.jpg

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คณะครูทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร คุณยายทองอุ่น บุญมี และคุณตาสุระ บุญมี

เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัตงาน

1555903128
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นจัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1036 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1554103909.jpg

เพื่อก้าวเข้าสู่ Thaland 4.0 ยุคที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ทางโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1554103909 28-30 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลSTEMศึกษา http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1035 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1554103147.jpg

28-30 มีนาคม 2562

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

สำหรับครูพี่เลี้ยงศูนย์ STEM สช.141 ระดับ ป.ต้น
 ณ สพป. สุรินทร์ เขต 1

1554103147
คุณครูโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นเดินทางไปอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1034 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1553661174.jpg

วันที่ 26-29 มี.ค.62

คุณครูโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นเดินทางไปอบรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

พร้อมมีกิจกรรมสนุกๆ กลับมาฝากเด็กๆ ในช่วงเปิดเทอมด้วยครับ

1553661174
ประกาศแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1033 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1553565420.jpg

ประกาศแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผ่านทาง nextschool และลิงค์ด้านล่างนี้
- https://student.nextschool.io/site/login

1553565420
O-NET 100 คะแนนเต็ม http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1032 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1553481684.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

1553481684
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=1031 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1553481580.jpg

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลจากความตั้งใจของเด็กๆ ความทุ่มเทของคุณครู และการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองค่ะ

1553481580