โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.tks.ac.th/2013 Sat, 16 Feb 2019 23:06:55 Congratulations http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=993 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1550333213.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

1550333213
แจ้งการแต่งกายกิจกรรมวันมาฆบูชา http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=992 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1550210553.jpg

แจ้งการแต่งกายกิจกรรมวันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

1550210553
เสริมวิทย์เปิดบ้าน สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี เด็กดี 4.0 http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=991 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1550128766.jpg

พี่ ๆ ป.6 ออกไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเข้าร่วมงาน "เสริมวิทย์เปิดบ้าน สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี เด็กดี 4.0" Open House
14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

1550128766
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูสะเต็มศึกษา ของศูนย์โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สช.141 http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=990 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1550043224.jpg

ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูสะเต็มศึกษา ของศูนย์โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สช.141
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 25-27 เม.ย. 2562
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 24-26 พ.ค. 2562

โรงเรียนสังกัดเอกชนที่ใกล้เคียง และโรงเรียนที่สนใจ 1550043224 การประเมินความสามารถการอ่านและการเขียน http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=989 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1550028109.jpg

การประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1550028109
กีฬาสีสัมพันธ์วันการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=988 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1549706421.jpg

9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นร่วมงานกีฬาสีสัมพันธ์วันการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ณ สนามโรงเรียนสุรินทรศึกษา

1549706421
TKS Noble Spirit เดือนมกราคม http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=987 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1549594214.jpg

รางวัลหนูน้อยจิตสาธารณะ “TKS Noble Spirit” ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้แก่

1549594214
มอบรางวัลหนูน้อยยอดนักอ่าน http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=986 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1549594156.jpg

หนูน้อยยอดนักอ่าน
ประจำเดือนมกราคม ได้แก่

1549594156
พิธีมอบเกียรติบัตร ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=985 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1549441995.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตร ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

1549441995
ตลาดต้นรัก\" TKS Flea Market http://www.tks.ac.th/2013/?name=news&file=readnews&id=984 http://www.tks.ac.th/2013/http://www.tks.ac.th/2013/icon/news_1549437946.jpg

6 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นป.4 และ ป.6 จัดกิจกรรมตลาดต้นรัก TKS Flea Market เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยความรัก ฝึกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตในการจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้า เด็ก ๆ ตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรมมาก ๆ ค่ะ ถ่ายภาพโดย ด.ช.สิทธิพล ธา 1549437946