[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
Untitled Document


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
เมนูหลัก
กิจกรรมการเรียนรู้

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
Click ดูประวัติ
นายสุระ บุญมี
ผู้รับใบอนุญาต
Click ดูประวัติ
นางทองอุ่น บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกอร บุญมี
ผู้จัดการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอุไรลักษ์ บุญมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางนฤมนต์ คงนุรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง Zebra
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา บุญมี
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน
งานบัญชีและการเงิน
Click ดูประวัติ
คุณครูกวินนา พลพันธ์
หัวหน้าฝ่ายประถม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง dragon
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหาร
2 : กลุ่มงานวิชาการ
3 : กลุ่มงานโภชนาการ
4 : กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
5 : กลุ่มงานอาคารสถานที่
6 : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
7 : กลุ่มงานบุคลากร
8 : กลุ่มงานสำนักงาน
9 : คุณครูภาษาต่างประเทศ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5